HR работилници ще учат специалисти по персонала да използват MyCompetence
14.05.2015
Организатор: Национален център за оценка на компетенциите

Българска стопанска камара стартира нова инициатива - HR работилници. Тези специфични обучения са насочени както към представители на организации, ангажирани като участници в Националната референтна мрежа по проекта за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence), така и към организации извън нея.

 

Целта на работилниците е да предоставят възможност на участниците да развият конкретни практически умения за използване на MyCompetence при въвеждането и прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Планира се серия от практически занимания, насочени към различни варианти за използване на MyCompetence, всеки от които ще бъде тема на отделно обучение.

 

Темата на пилотната HR работилница е „Разработване на компетентностен профил на длъжност чрез  MyCompetence". Обучението ще се проведе на 14.05.2015 г. в учебната зала на Българска стопанска камара. В нея ще участват представители на отделите „Човешки ресурси" на 10 големи компании - търговски организации и финансови институции.

 

Следващата работилница ще бъде на тема „Развитие на компетенции чрез електронните обучения на MyCompetence".