Учреден е Секторен консултативен съвет в сектор „Търговия – търговия на дребно” Учреден е Секторен консултативен съвет в сектор „Търговия – търговия на дребно”
15.12.2011
Източник: БСК

Днес, 15 декември 2011 година, в заседателната зала на Централния кооперативен съюз, се състоя учредителното събрание на Секторния консултативен съвет в сектор „Търговия - търговия на дребно".

 

Присъстваха над 20 представители на работодателите от пилотните предприятия - РПК Чирпан, РКС Пловдив, „Единен кооперативен пазар" София, ПК „Струмешница" Петрич, ОКС Монтана, на съответните синдикални организации от КНСБ и КТ „Подкрепа", на Министерство на труда и социалната политика, на висши училища, експерти и специалисти, както и представители на Управителния съвет на Централния кооперативен съюз.

 

Кирил Желязков, главен директор в БСК, представи проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", след което се проведе дискусия върху проблемите на пазара на труда и човешките ресурси, както и за необходимостта от тяхното стратегическо решаване. Очертани бяха проблемните въпроси, свързани с качеството на работната сила и нейните компетенции, които са от съществена важност за сектора, и бяха обсъдени предложения за решаването им в хода на изпълнението на проекта.

 

За Председател на новия 11-членен Секторен консултативен съвет бе избрана г-жа Ваня Боюклиева -  заместник-председател на ЦКС, а за секторен референт -  г-жа Мариана Димитрова. На своето първо заседание Съветът прие Правилник и Общи насоки за дейността си, както и оперативен план за 2012 година.