Стартира проект DigiFInd, насочен към повишаване на дигиталните умения на заетите в мебелната промишленост Стартира проект DigiFInd, насочен към повишаване на дигиталните умения на заетите в мебелната промишленост
30.11.2018
Източник: БСК

Проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFInd)“ стартира Университетът за национално и световно стопанство, в партньорство с Българска стопанска камараINTERKRESPAIZ ConsultingEFFEBI AssociationFachhochschule des MittelstandsCESPIM и FMT Ltd.

Цялото финансиране на проекта (100%) е от програма „Еразъм+“ и е на обща стойност 256 хил. евро.

Целта на проекта е да се създадат по-добри условия за обучителите на възрастни в мебелната индустрия в областта на дигиталните умения чрез създаване на обучителни програми, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението.

Основни целеви групи са организации за обучение на възрастни и обучители, доставчици на обучение по цифрови умения, висши учебни заведения, изследователски центрове и др.

Проектът е с продължителност 36 месеца и се очаква да приключи втората половина на 2021 г.