Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности
18.10.2017
Източник: БСК

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“, който стартира през пролетта на 2017 г. продължава изпълнението на дейностите си. Той се изпълнява от Стопанска камара – Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Силистра и Русе – България, и областите Констанца и Кълъраш – Румъния.

 

В рамките на проекта беше изготвен „Секторен анализ на пазара на труда и потенциал за мобилност на работната сила в трансграничния регион България-Румъния“, на базата на който бяха изведени няколко заключения и препоръки за пазара на труда. Те са основно свързани със засилване на вниманието на областни администрации и общински съвети върху трансграничната мобилност и нейното насърчаване, разширяване на сътрудничеството между  българските и румънските служби по заетостта, както и облекчаване на нормативните изисквания и административните процедури при наемане на трансгранична мобилна работна сила.

 

В целите на проекта ще бъдат разработени инструменти за оценка на компетенции, електронни обучения, съобразени с дефицитите в знанията и уменията на изследвани търсещи работа лица, както и създаване и поддържане на обща база-данни с полезна информация за работещите лица и работодателите от двете страни на границата. Информационният портал за трудова мобилност в трансграничния регион България-Румъния ще предоставя следната информация:

1.       икономическа карта на трансграничния регион България – Румъния

2.       каталог на предприятията с потенциал за трудова мобилност

3.       компетентностен каталог на сектори и позиции с потенциал за трудова мобилност

4.       е-платформа за оценка и развитие на знания, умения и компетенции

 

С изпълнението на проекта се очаква да бъдат формирани условия насърчаване на трудовата мобилност в района чрез създаване и развитие на устойчиви работни места, по-добри условия за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост.


Документи

Презентация