Осмо заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите
06.02.2015
Организатор: НЦОК

На 6 февруари 2015 г. от 16 часа в заседателната зала на БСК ще се проведе осмото заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК).

 

Програмният директор Жечко Димитров ще представи заключителен доклад за изпълнението и резултатите по проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", както и насоки на развитие на системата MyCompetence през новия програмен период 2014-2020 г.   

 

Томчо Томов - секретар на НСОК и ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, ще запознае  членовете на съвета с актуализираните секторни модели в 20-те пилотни сектора на проекта и ще ги предложи за утвърждаване.

 

Томов и ръководителят на проектен екип Ваня Кирова ще изложат концепция за нови функционалности и услуги към потребителите на MyCompetence.

 

На заседанието се предвижда също актуализиране на състава на НСОК.