Кръгла маса за дуалното обучение на Балканите
12.05.2015
Организатор: Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие

Кръгла маса „Дуалното обучение на Балканите - визия и отговорност пред бъдещото поколение" ще се проведе в зала „Мусала" на хотел „Хилтън София" на 12 май т.г. от 13.30 ч. В дискусията ще вземат участие експерти в областта на професионалното обучение и образование, както и партньорски работодателски организации от Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Румъния и Черна гора.

 

Гости на събитието ще бъдат и представители на посолствата на Германия, Австрия и Швейцария в София, които осъществяват пилотни проекти в областта на дуалното обучение, както и представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Агенцията за професионално обучение и образование както от България, така и от балканските страни.

 

Кръглата маса се организира от Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие в рамките на проект „Западни Балкани", реализиран от Занаятчийска камара Кобленц, Германия, и финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие.

 

Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие от години работи в областта на професионалното обучение в Югоизточна Европа и повишаването на ролята на организациите на микро- и малките предприятия в него. В рамките на неговите проекти в региона бяха проведени поредица от обучения, главно в сферата на продължаващото обучение и допълнителната квалификация, и беше направен обстоен анализ на системите за професионално обучение и квалификация на Балканите.