Търговия на дребно


Централният кооперативен съюз
е национален съюз на българските потребителни кооперации, който ги обединява и защитава интересите на техните членове.


Регионалните кооперативни съюзи представляват доброволни съюзи на потребителни и други кооперации, обединени на териториален принцип, съгласно Закона за кооперациите. Те са районни, окръжни или областни.


Браншовият кооперативен съюз е съюз, който е съставен от кооперации на производствен принцип. Такъв съюз в състава на членовете на ЦКС е Кооперативен съюз "БЕНА", обединяващ кооперации производители на безалкохолни напитки, бутилиращи минерални и трапезни води и др.


Основната цел
и задача на ЦКС е чрез кооперациите и съюзите  да се постигне по-пълното задоволяване потребностите на член-кооператорите от стоки и услуги.Централният кооперативен съюз е член на :

    - Икономически и социален съвет на Република България
    - Българка търговско-промишлена палата
    - Българска стопанска камара

 

Като заслужена оценка за положения труд и постигнатите резултати през 2004 г. и 2006 г. Централният кооперативен съюз на два пъти беше удостоен с приза „Национална структура с принос в икономическото развитие на България".

Това е национално признание за всички кооперативни кадри и за значението, което кооперативни организации имат за успешното развитие на страната.

 

Контакти (Централен кооперативен съюз)


Интернет сайт: www.cks.bg

Телефон: 02/987 66 73,  926 67 00

Секторен референт - Мариана Димитрова

e-mail: retail@competencemap.bgmimidimitrova@abv.bg