Започна изпълнението на проекта „Трудова активност“ по НПДЗ 2019 Започна изпълнението на проекта „Трудова активност“ по НПДЗ 2019
04.04.2019
Източник: БСК

Въпреки положителната тенденция за намаляване на безработицата в страната, все по-сериозен става проблемът с квалификацията на наличните кадри. Новите технологии, роботизацията, завишените изисквания на работодателите, новите професии и отварянето на пазара на труда изправят обществото пред въпроса за квалификацията на кадрите така, че да съвпаднат очакванията на трудовия пазар и очакванията на отделната личност.

 

Проект „Трудова активност“, изпълняван от БСК и партньори, осигурява възможности за обучение и заетост на безработни лица от общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната по данни на Агенцията по заетостта за деветмесечието на 2018 г. Една от основните задачи на проекта е да съдейства за ограничаване на продължителната безработица, с което допринася и за изпълнението и на Препоръката на Съвета на ЕС относно интегриране на дългосрочно безработните лица на пазара на труда.

 

Общата цел на проекта е подобряване на човешкия капитал с цел подкрепа на ръста на икономиката и постигане на баланс на пазара на труда чрез подготовка на кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене на труд.

 

В проекта са включени 1186 безработни лица и ще се реализира на територията на 38 общини в страната. Предвидените обучения са по 20 професии и специалности. По ключови компетентности ще бъдат обучение 520 безработни лица. Подробен график на обученията можете да намерите ТУК.